Aksijalni ventilatori

Krovni i centrifugalni ventilatori

Uređaji za tretiranje vazduha

Ventilatori za kućnu upotrebu

Krovni ventilatori

TH serija

Aksijalni krovni ventilator izmenjivog toka strujanja vaz.
(200-1.725 m3/h)

CR(H/V)(B/T)-N
serija

Centrtifugalni krovni niskoprofilni vent. sa hor./vert. izbacivanjem
(620-10.800 m3/h)

MAX-TEMP
CT(H/V)(B/T)

Centrifugalni krovni ventilator F400-120 sa hor./vert. izbacivanjem
(725-44.500 m3/h)

HCT(B/T)
serija

Aksijalni krovni vent. za ubacivanje ili izvlačenje vazduha
(1.930-44.900 m3/h)

HGHT-V
serija

Aksijalni krovni vent. F400/F300-120 sa vertik. izbacivanjem

HGTT-V
serija

Aksijalni krovni ventilator sa vertik. izbacivanjem

THGT-HATCH
serija

Aksijalni krovni ventilator sa vertik. izbacivanjem sa kućištem i poklopcem

TCDH EXD
serija

Centrifugalni krovni ATEX ventilator sa horiz. izbacivanjem
(1.120-25.500 m3/h)

TMP(B/T)
serija

Centrifugalni krovni ventilator od PP sa horiz. izbacivanjem
(350-4.240 m3/h)

CTB(H)
serija

Centrifugalni krovni ventilator sa horiz. izbacivanjem
(220-1.490 m3/h)

Centrifugalni ventilatori

CBM small
serija

Centrifugalni ventilator sa jednostrukim ili dvostrukim usisom
(260-1.330 m3/h)

CBM
serija

Centrifugalni ventilator sa dvostrukim usisom

(1.080-9.100 m3/h)

CBM-RE
serija

Centrifugalni ventilator sa dvostrukim usisom

(1.440-11.650 m3/h)

CBP
serija

Centrifugalni ventilator sa dvostrukim usisom

(2.800-22.000 m3/h)

BDB
serija

Centrifugalni ventilator


(1.900-260.000 m3/h)

IL(B/T)
serija

Centrifugalni niskopritisni in-line ventilator
(1.080-10.850 m3/h)

ILH(B/T)
serija

Kanalski in-line ventilator

(2.333-19.000 m3/h)

IR(B/T)
serija

Kanalski centrifugalni ventilator

(510-8.930 m3/h)

CAB serija

Centrifugalni ventilator


(205-3.400 m3/h)

CVA(B/T) N
serija

Centrifugalni ventilator


(690-17.100 m3/h)

KAB(B/T)
serija

Centrifugalni ventilator sa kućištem

(2.460-11.400 m3/h)

CHMTC
serija

Centrifugalni ventilator


(2.600-15.930 m3/h)

CVTT
serija

Centrifugalni ventilator sa kućištem

(400-55.000 m3/h)

CVST
serija

Centrifugalni ventilator za rad na 400ºC do 2h

(290-47.000 m3/h)

CVHN
serija

Serija ventilatora sa kaišnim prenosom snage
(700-21.200 m3/h)

CVHT
serija

Serija centrifugalnih ventilatora sa kaišnim pogonom.
(980-61.250 m3/h)

BSP
serija

Centrifugalni ventilator sa jednim usisom

(540-108.000 m3/h)

CI(B/T)
serija

Centrifugalni ventilator sa jednim usisom

(200-1.290 m3/h)

CM(B/T)
serija

Centifugalni ventilator


(270-15.930 m3/h)

CMP(B/T) (1)
CMPT (1) ATEX

Centrifugalni ventilator sa jednim usisom

(615-8.300 m3/h)

CMP(B/T) (2)
CMPT (2) ATEX

Centrifugalni ventilator sa jednim usisom

(350-33.500 m3/h)

CRMT
serija

Centrifugalni ventilator sa jednim usisom

(2.350-15.930 m3/h)

CFHT
serija

Centrifugalni ventilator za recirkulaciju vrelih isparenja
(9.000-35.000 m3/h)

CFMT
serija

Centrifugalni ventilator sa jednim usisom

(6.500-16.000 m3/h)

C(B/S)(B/T)-N
serija

Centrifugalni ventilator sa jednim usisom

(250-3.800 m3/h)

CRT
serija

Centrifugalni ventilator sa jednim usisom

(1.232-41.531 m3/h)

CXRT
serija

Centrifugalni ventilator sa jednim usisom

(1.600-27.900 m3/h)

IFFT i IFHT
serija

Centrifugalni mlazni (jet) ventilator

(2.880-8.900 m3/h)