Aksijalni ventilatori

Krovni i centrifugalni ventilatori

Uređaji za tretiranje vazduha

Ventilatori za kućnu upotrebu

Vazdušne zavese

COR-N
serija

Vazdušne zavese sa el. grejačima i negrejane za visinu ugradnje do 3m, sa 3 odnosno 2 brzine i žičanim upravljačem

COR-N RF
serija

Vazdušne zavese sa el. grejačima i negrejane za visinu ugradnje do 3m, sa 3 odnosno 2 brzine i bežičnim upravljačem

COR-NW
serija

Toplovodne vazdušne zavese za visinu ugradnje do 3m, 3 brzine i žičanim upravljačem

COR S
serija

Vazdušne zavese sa elektro grejačima za visinu ugradnje do 1,5m, 2 brzine i žičanim upravljačem

COR-IND
serija

Negrejane vazdušne zavese za visinu ugradnje do 10m, 2 brzine i žičanim upravljačem

COR-IND M
serija

Vazdušne zavese sa el. grejačima i negrejane za visinu ugradnje do 5m, sa 2 brzine i žičanim upravljačem

COR-IND W
serija

Toplovodne vazdušne zavese za visinu ugradnje do 10m, 2 brzine i žičanim upravljačem

COR-IND MW
serija

Toplovodne vazdušne zavese za visinu ugradnje do 5m, 2 brzine i žičanim upravljačem

CAF
serija

Negrejane vazdušne zavese za visinu ugradnje do 3m, 2 brzine i bežičnim upravljačem


COR-FT
serija

Vazdušne zavese sa el. grejačima i negrejane za spušteni plafon za visinu ugradnje do 3m, sa 3 odnosno 2 brzine i žičanim upravljačem

COR-FTW
serija

Toplovodne vazdušne zavese za spušteni plafon za visinu ugradnje do 3m, sa 3 brzine i žičanim upravljačem

Rekuperatori toplote su uređaji koji se koriste u ventilacionim sistemima za izmenjivanje vazduha u željenim prostorima uz mogućnost rekuperacije toplote, odnosno prenošenja toplote sa vazduha koji se izvlači iz prostorije na svež vazduh koji se ubacuje u prostoriju i na taj način se ostvaruje ušteda u električnoj energiji koja je potrebna bilo za zagrevanje ili hlađenje, a samim tim čuvamo i životnu sredinu što treba da predstavlja određeni prioritet i imperativ kod savremene gradnje i tehničkih rešenja.
Rekuperatori toplote najčešće se koriste za grejane ili klimatizovane prostore, s tim da mogu da se koriste i u uslovima opšte ventilacije. Svoju primenu su najčešće pronašli u stambenim prostorima, prodavnicama najrazličitijih namena, hotelima, muzejima i za komercijalnu upotrebu uopšte. Rekuperatori toplote proizvođača S&P omogućuju iskorišćenje otpadne toplote i do 94%, što ih svrstava u sam vhr u ovoj branši.
Rekuperatori toplote se sastoje od termo i zvučno izolovanih kućišta, toplotnih izmenjivača sa unakrsnim strujanjem vazduha, ventilatora za prinudno strujanje vazduha, filtera po ženji by-pass-a i naravno odgovarajuće kontrole za sve komponente u sistemu sa raznim nivoima upozorenja i podešavanja.


Kanalski grejači mogu biti električni, kao i toplovodni sa pratećom opremom. Oba tipa grejača se prave i za pravougaone i za kružne kanale, a dimenzije su usklađene sa dimenzijama S%P kanalskih ventilatora.