DEC HVAC - fleksibilna creva i prateća oprema

Aludec

Neizolovano
crevo<

Semidec

Neizolovano
crevo

Isodec

termo-izolovano crevo

Sonodec

termo i zvučno
izolovano crevo

Aluminijumska
samol. traka

traka za zaptivanje klimatizacionih sistema

Duct
samol. traka

traka za zaptivanje ventilacionih sistema

Sunđerasta
samol. traka

traka visoke otpornosti za zaptivanje

Antivibraciona
poliuret. traka

služi za povezivanje za kruta kanala

Metalna
stezna traka

Stezači


Samolepljivi ekserčići


Vrtložni difuzori

Metalni aeroventili

Aeroventili za ubacivanje i izvlačenje vazduha

Plastični aeroventili

Aeroventili za ubacivanje i izvlačenje vazduha

DEC REGA - flexibilna creva i prateća oprema

Rega 60

Neizolovano
crevo

Rega 1000

Neizolovano
crevo

Aluminijumska traka

  • za zaptivanje sistema za klimatizaciju i za potrebe pri izolaterskim radovima
  • Cena

PVC
traka

traka velike elastičnosti i lepljivosti

Samolepljivi ekserčići

  • prikladni za pričvršćivanje izolacijskih slojeva
  • Cena

Metalni aeroventili

  • Precizno podešavanje, nizak nivo buke
  • Cena