Tipovi vazdušnih zavesa

prečnik radnog kola
Ø80 i 100mm
visina do 2,5m
prečnik radnog kola
Ø110mm
visina do 3m
prečnik radnog kola
Ø115 i 120mm

visina do 4m
prečnik radnog kola
Ø133mm
visina do 6m
prečnik radnog kola
Ø180mm
visina do 8m
za spušteni plafon
visine do 4m
neki od
modela sa
zaštitom IP24

Vazdušne zavese za spušteni plafon

Zavese bez grejača
Model
Širina
vrata
(m)
Visrina
vrata
(m)
Cena
(€)
• Ušteda energije
• Prepreka za insekte,prašinu,mirise,zagađenje
• Kontrolisana mikro klima
• Nov LOGIC sistem kontrole
• Mreža od 1 MASTER (vodeće) i do 240 SLAVE (pratećih) jedinica
• Žičani /CB/ ili IC daljinski upravljač /IR/

OPCIONO
• Žičani i IC daljinski upravljač /RC/
• Nov LOGIC sistem kontrole
• Nov ECO sistem kontrole
• Pokretanje pri otvaranju vrata (Door svitch)
RS-34
1,2
4,0
659,00
RS-35
1,4
4,0
702,00
RS-36
1,6
4,0
747,00
RS-37
1,8
4,0
790,00
RS-38
2,0
4,0
835,00
 
Zavese sa elektro grejačima
Model
Širina
vrata
(m)
Visrina
vrata
(m)
Cena
(€)
• Ušteda energije
• Prepreka za insekte,prašinu,mirise,zagađenje
• Kontrolisana mikro klima
• Toplotna snaga: 12,15,18 ili 21kW (zavisno od modela)
• Žičani /CB/

OPCIONO
• Žičani i IC daljinski upravljač /RC/
• Nov LOGIC sistem kontrole
• Nov ECO sistem kontrole
• Sobni termostat
• Pokretanje pri otvaranju vrata (Door svitch)
RSEH-34
1,2
3,0
893,00
RSEH-35
1,4
3,0
965,00
RSEH-36
1,6
3,0
1.023,00
RSEH-37
1,8
3,0
1.082,00
RSEH-38
2,0
3,0
1.141,00
 
Toplovodne zavese
Model
Širina
vrata
(m)
Visrina
vrata
(m)
Cena
(€)
• Ušteda energije
• Prepreka za insekte,prašinu,mirise,zagađenje
• Kontrolisana mikro klima
• Priključci za ventile za vodu
• 3/4" priključci za toplu vodu
• Žičani /CB/

OPCIONO
• Žičani i IC daljinski upravljač /RC/
• Nov LOGIC sistem kontrole
• Nov ECO sistem kontrole
• Sobni termostat
• Pokretanje pri otvaranju vrata (Door svitch)
RSWH-34
1,2
3,0
893,00
RSWH-35
1,4
3,0
951,00
RSWH-36
1,6
3,0
1.010,00
RSWH-37
1,8
3,0
1.068,00
RSWH-38
2,0
3,0
1.126,00