Tipovi vazdušnih zavesa

prečnik radnog kola
Ø80 i 100mm
visina do 2,5m
prečnik radnog kola
Ø110mm
visina do 3m
prečnik radnog kola
Ø115 i 120mm

visina do 4m
prečnik radnog kola
Ø133mm
visina do 6m
prečnik radnog kola
Ø180mm
visina do 8m
za spušteni plafon
visine do 4m
neki od
modela sa
zaštitom IP24

Vazdušne zavese sa zaštitom IP24

Zavese bez grejača
Model
Širina
vrata
(m)
Visrina
vrata
(m)
Cena
(€)
Karakteristike su iste kao i za osnovne modele.
K-24 IP24
1,2
6,0
863,00
K-26 IP24
1,6
6,0
922,00
K-28 IP24
2,0
6,0
1.097,00
K-38 IP24
2,0
4,0
950,00
Zavese sa elektro grejačima
Model
Širina
vrata
(m)
Visrina
vrata
(m)
Cena
(€)
Karakteristike su iste kao i za osnovne modele.
KEH-38 IP24
2,0
3,5
1.097,00
Toplovodne zavese
Model
Širina
vrata
(m)
Visrina
vrata
(m)
Cena
(€)
Karakteristike su iste kao i za osnovne modele.
KWH-26 IP24
1,6
5,0
965,00