Profili za pravougaone kanale
PROFIL 20 i prateći elementi
Profili za pravougaone kanale
PROFIL 30 i prateći elementi

PROFIL 20

 
Model
Težina
(Kg/m)
Tehnički
crtež
Cena
Profil DW 20 0,6
0,43
Profil DW 20 0,7
0,55
0,87
Profil DW 20 0,8
sa silikonom
0,55
Profil DW 20 Al
0,21
• Profil za pravljenje prirubnica za kanale. Mogu biti urađeni sa silikonom radi postizanja veće zaptivenosti kanala
Profil DW 20 INOX SS 304
0,46
Profil DW 20 INOX SS 316
0,46

Prateći elementi uz profil 20


Model
Težina
(Kg/kom)
Tehnički
crtež
Cena
/100 kom
Ugao H21
0,04
Ugao H21 Al
0,01
Ugao H21 INOX SS304
0,04
• Standardni ugaonik za
profil 20
Ugao H21 INOX SS316
0,04
Ugao H21 L

Duži ugaonik za čvršće prirubnice sistema 20
0,05
Ugao H21 QL

Ugao sa ozubljenjem. Uz ovaj ugao nema potrebe da se ugao naknadno pričvršćuje
0,04
Spojnica S21

Spojnica za povezivanje sekcija kanala. Pogodna za modele DW20 i DW30
0,03
Spojnica S21 INOX SS336

Spojnica za povezivanje sekcija kanala. Pogodna za modele DW20 i DW30
0,25
Stegica sa šrafom
G20/40

Stegica sa M08 zavrtnjem. Koristi se za profile DW 20-DW 40
0,05
Stegica sa šrafom
G20/40 INOX SS316

Stegica sa M08 zavrtnjem. Koristi se za profile DW 20-DW 40
0,05
Spojnica DW

Spojnica za povezivanje sekcija kanala. Koristi se uz profile DW20 i DW30
0,05