Profili za pravougaone kanale
PROFIL 20 i prateći elementi
Profili za pravougaone kanale
PROFIL 30 i prateći elementi

PROFIL 30

 
Model
Težina
(Kg/m)
Tehnički
crtež
Cena
Profil DW 30 0,7
0,63
Profil DW 30 0,8
0,67
1,10
Profil DW 30 0,8
sa silikonom
0,67
Profil DW 30 1,0
0,88
• Profil za pravljenje prirubnica za kanale. Mogu biti urađeni sa silikonom radi postizanja veće zaptivenosti kanala
Profil DW 30 1,0
sa silikonom
0,88
Profil DW 30AI
0,27
Profil DW 30 INOX SS 304
0,69
Profil DW 30 INOX SS 316
0,69

Prateći elementi uz profil 30

Model
Težina
(Kg/kom)
Tehnički
crtež
Cena
/100 kom
Ugao H30
0,09
Ugao H30 M08
0,09
Ugao H30 Al
0,03
• Standardni ugaonik za
profil 30
Ugao H30 INOX SS 304
0,09
Ugao H30 INOX SS316
0,09
Spojnica S14

Spojnica za povezivanje sekcija kanala; pogodna za profil DW 30
0,43
Ugao H30 QL

Ugao sa ozubljenjem. Uz ovaj ugao nema potrebe da se ugao naknadno pričvršćuje
0,09
Spojnica S21

Spojnica za povezivanje sekcija kanala. Pogodna za modele DW20 i DW30
0,03
Spojnica S21 INOX SS336

Spojnica za povezivanje sekcija kanala. Pogodna za modele DW20 i DW30
0,25
Stegica sa šrafom
G20/40

Stegica sa M08 zavrtnjem. Koristi se za profile DW 20-DW 40
0,05
Stegica sa šrafom
G20/40 INOX SS316

Stegica sa M08 zavrtnjem. Koristi se za profile DW 20-DW 40
0,05
Spojnica DW

Spojnica za povezivanje sekcija kanala. Koristi se uz profile DW20 i DW30
0,05