JAK-KA Proizvodi

J.1.B
VENTILACIJA
J.2.A
REŠETKE I ANEMOSTATI
J.3.B
FLEKSI CREVA I PRATEĆA OPREMA
J.4.Г
FILTERI I OPREMA ZA PREČIŠ. VAZDUHA
J.5.Г

H1
FILTERI ZA PREČIŠ. KUHINJSKOG VAZDUHA
J.6.Г

H2
OPREMA ZA INDUSTRIJSKE KUHINJE
J.7.В
AUTOMATIKA
J.8.Г
REKUPERATORI TOPLOTE
J.9
AEROBOX, PLENUM, PRIGUŠIVAČ ZVUKA, FAZONSKI KOMADI...
J.10.Г
PREDIZOLOVANI PANELI I OPREMA
J.11.Г
VAZDUŠNI KANALI I PRATEĆA OPREMA
J.12.B
SOLARNI SISTEMI

JAK-KA Zastupa

A.1.
VENTILACIJA
A.2.
REŠETKE I ANEMOSTATI
A.3.
FLEKSI CREVA I PRATEĆA OPREMA
A.4.
VAZDUŠNE ZAVESE
A.5.
PROFILI I ELEMENTI ZA KAČENJE KANALA
A.6.
IZOLACIJA
A.7.
SOLARNI SISTEMI I KOTLOVI ZA GREJANJE