Proizvodi u ponudi

JAV
serija

Aksijalni dvobrzin. ventilatori
(425-27.000 m3/h)
 • TEH. DOKUMENTACIJA
  >> Katalog
  >> Uputstvo
  >> Tehnički crteži
 • CENOVNICI
  >> Ventilator

JILK-N
serija

In-line centrifugalni ventilator
(250-1.450 m3/h)
 • TEH. DOKUMENTACIJA
  >> Katalog
  >> Uputstvo
  >> Tehnički crteži
 • CENOVNICI
  >> Ventilator

JCB
serija

Centrifugalni ventilator sa dvostrukim usisom
(800-3.500 m3/h)
 • TEH. DOKUMENTACIJA
  >> Katalog
  >> Uputstvo
  >> Tehnički crteži
 • CENOVNICI
  >> Ventilator

JHP
serija

Centrifugalni ventilator sa jednim usisom
(2500-16000m3/h)
 • TEH. DOKUMENTACIJA
  >> Katalog
  >> Uputstvo
  >> Tehnički crteži
 • CENOVNICI
  >> Ventilator

Proizvodi na upit

JHPS
serija

(do isteka zaliha)

Centirfugalni vent.
Sirocco radno kolo

(380-3.500 m3/h)
 • TEH. DOKUMENTACIJA
  >> Katalog
  >> Uputstvo
  >> Tehnički crteži
 • CENOVNICI
  >> Ventilator

JKV
serija

(do isteka zaliha)

Krovni ventilatori 400C/2h
(950 m3/h)
 • TEH. DOKUMENTACIJA
  >> Katalog
  >> Uputstvo
  >> Tehnički crteži
 • CENOVNICI
  >> Ventilator

JHPT
serija

(nije u ponudi)

Centrifugalni trans. vent. sa 1 usisom
(1.370-7.800 m3/h)
 • TEH. DOKUMENTACIJA
  >> Katalog
  >> Uputstvo
  >> Tehnički crteži
 • CENOVNICI
  >> Ventilator

JPLAST
serija

(nije u ponudi)

Centrifugalni plastični ventilator
(250-10.000 m3/h)
 • TEH. DOKUMENTACIJA
  >> Katalog
  >> Uputstvo
  >> Tehnički crteži
 • CENOVNICI
  >> Ventilator

JKPLAST
serija

(nije u ponudi)

Plastični krovni ventilatori
(250-4.000 m3/h)
 • TEH. DOKUMENTACIJA
  >> Katalog
  >> Uputstvo
  >> Tehnički crteži
 • CENOVNICI
  >> Ventilator

JKK
serija

(nije u ponudi)

Krovne
kape
 • TEH. DOKUMENTACIJA
  >> Katalog
  >> Uputstvo
  >> Tehnički crteži
 • CENOVNICI
  >> Ventilator