JAK-KA proizvodi

J.9.1.Г
AEROBOKSEVI i PLENUMI
J.9.2
POŽARNOOTPORNI PROIZVODI
J.10.Г
PREDIZOLOVANI PANELI I OPREMA
J.11.Г
VAZDUŠNI KANALI I PRATEĆA OPREMA

JAK-KA zastupa

A.5.
PROFILI I ELEMENTI ZA KAČENJE KANALA
A.6.
IZOLACIJA