Poslovni princip

Poštovani saradnici,

Ne menjajući tim koji pobeđuje, proširili smo asortiman opreme i povećali broj saradnika u zemlji i inostranstvu. Cilj nam je da u narednom periodu postanemo jedna od vodećih firmi u ovoj oblasti na većem delu Balkana. Pored Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovine posao smo uspešno započeli i na teritoriji Hrvatske, a u bližoj budućnosti, pored Grčke, nadamo se prodoru na slovenačko tržište, kao i na tržište ostalih zemalja članica Evropske Unije. Pored svih renomiranih i Vama poznatih proizvodjača koje ekskluzivno zastupamo za pomenutim tržištima, započeli smo i sopstvenu proizvodnju pod registrovanim trgovačkim znakom JAK-KA. Osnovni kriterijum pri izboru opreme za bilo koji sistem je kvalitet proizvoda, a naš uspeh je u tome što oprema sa JAK-KA imenom zadovoljava taj kriterijum u potpunosti. Maksimalno smo posvećeni tome da kvalitet naših proizvoda bude približnog, ako ne i višeg kvaliteta, od proizvoda firmi sa kojima imamo saradnju skoro dve decenije. Zahvaljujući tome što postoji saradnja i što se uz Vašu pomoć promet uvećava, u mogućnosti smo da Vam ponudimo JAK-KA proizvode sa znatno pristupačnijim cenama, bez ikakvog smanjena kvaliteta opreme i proizvoda.

 

• Usvojeni kriterijumi JAK-KA Grupe su i dalje:

- aposlutna pouzdanost
- specijalizovanost i stručnost i
- stalno usavršavanje, da bi kupcu pružili u svakom trenutku najbolju ponudu.

 

• Program delovanja JAK-KA Grupe je podeljen na 5 oblasti:

1. oprema za ventilaciju
2. oprema za klimatizaciju
3. oprema za upotrebu solarne energije
4. oprema za grejanje
5. ostala oprema


• Ono što je novo u cenovniku za ventilaciju, koji ste do sada imali prilike da koristite je to da po prvi put imate kompletne cenovnike svih firmi sa kojim sarađujemo i to do poslednjeg detalja. Cenovnici su pripremljeni tako da se mogu vrlo brzo izmeniti, ukoliko se javi potreba za tim, bilo da je u pitanju promena cena pojedinih artikala ili uvođenje nove opreme u cenovnik, ne čekajući kao do sada da prođe kalendarska godina.


• Po prvi put je moguće da, ukoliko je kupac zainteresovan samo za jednu oblast, jednu firmu ili jednu grupu proizvoda, može da dobije samo to u cenovniku. Iz svega gore navedenog možete sami zaključiti, da pokušavamo da u ova krizna vremena budemo maksimalno brzi, racionalni i efikasni. Potrudićemo se od Nove godine, da svakog meseca, kroz specijalne cene (mi ćemo to zvati JAK-KA ponuda) pojedine proizvode učinimo još pristupačnijim. Princip rada kod svake JAK-KA ponude jetakav da prvo, samo distributeri imaju mogućnost da JAK-KA proizvode iskoriste za svoju bolju ponudu, a ukoliko preostane robe, ponudićemo je po tim specijalnim cenama i ostalim kupcima.


• Pokušali smo da sve cenovnike odradimo dvojezično čime smo omogućili da budu razumljivi i korisnicima van srpskog govornog područja.

 

• KAKO KORISTIMO CENOVNIKE

CENE:

• Cena proizvoda iskazana je u bodovima (1euro = 1bod), bez PDV-a, f-co naš magacin. Dinarska cena se dobija množenjem boda sa dinarskom vrednošću boda na dan uplate, a koji se utvrđuje na osnovu srednje vrednosti kursa Narodne Banke Srbije, uvećanog za provizije banke. Rabat za proizvode koji se nalaze u ponudi svaki kupac ostvaruje kroz ostvareni promet u periodu od godinu dana i važi za sledeću godinu. Krajnja cena se utvrđuje smanjenjem osnovne cene za procenat rabata.Tako dobijeni iznos predstavlja osnovicu za PDV.

• Za velike projekte (prvi kriterijum SUMA, drugi kriterijum VEĆA KOLIČINA JEDNOG TE ISTOG PROIZVODA) omogućavamo Vam dogovaranje posebnog rabata koji važi samo za taj projekat. Princip rada koji smo usvojili je "Što više radiš sa JAK-KA Group to su ti i cene sve bolje!".

• Budite sigurni da iako svaki komercijalista vodi računa, da kada dostignete određeni promet, Vi dobijate i veći rabat. O tome Vas komercijalista može obavestiti, ali i nije u obavezi. Svaki kupac može uz ispunjavanje određenih kriterijuma postati naš distributer


• NARUČIVANJE ROBE:

- U cilju uspešnijeg poslovanja i izbegavanja svih eventualnih grešaka koje mogu da nastanu na obostranu štetu, od Vas tražimo da nam u elektronskoj formi na mejl dostavite overen predračun koji ste prethodno dobili od našeg prodavca, i obavezno dobro proverili. Na taj način umanjujemo mogućnost nesporazuma i lošeg poslovnog poduhvata koji bi mogao uslediti ukoliko se utvrdi da niste dobili robu koju ste i tražili.


• IZDAVANJE ROBE:

- Naručenu robu kupac preuzima u našem magacinu ili mu se ona po dogovoru šalje u njegov magacin ili ugovorenu lokaciju. Prilikom preuzimanja opreme, ona se selektuje prema vrsti i broju, a pred kupcem se vrši poravnjanaje stvarnog stanja sa ispisom na računu. Uz otpremnicu i račun kupac dobija i garantni list za kupljenu robu. Kupac je dužan da pregleda robu, kako bi se eventualni nedostaci i greške otkloniti na licu mesta. Ukoliko je kupac saglasan i smatra da je sve u redu, prodavac preuzima na sebe odgovornost samo za eventualne skrivene nedostatke. Napominjemo da je svaki ventilator koji je osim pregleda u fabrici proizvođača, ponovo pregledan i u našem magacinu i u skladu s tim svaki ventilator pored garancije kvaliteta proizvodjača ima i garanciju naše firme. Time sprečavamo, da ukoliko dodje do oštećenja proizvoda u transportu, takva roba dođe do kupca ili sl. Izdavanje robe se vrši u periodu od 08:00 do 16:00 h. Subota i nedelja su neradni dani.


• TRANSPORT:

- Transport kupljene robe može biti besplatan u Beogradu i unutrašnjosti, ukoliko kupac ispunjava uslove za to (raspitati se za opšte uslove kod prodavca). Za pošiljke u unutrašnjost, obavezujemo se da po Vašoj želji možemo robu iz našeg magacina poslati transportom koji Vi organizujete, ali samim tim, eventualna oštećenja robe koja bi nastala prilikom takvog transporta, nisu naša odgovornost. Kupac je dužan u svim navedenim slučajevima da obezbedi pristup i parking vozilu i ljude za prijem i istovar robe.


• GARANCIJA:

- Svaki proizvod koji ima garantni list je pokriven garancijom proizvodjača I ona je definisana na samom garantnom listu.


• SERVIS I REKLAMACIJA:

- Ukoliko reklamirate proizvod u garantnom roku, morate uz proizvod dostaviti garantni list i račun. Eventualne reklamacije opreme za ventilaciju se prijavljuju u našem servisu ili nekom od ovlašćenih servisa. Princip koji je usvojen je da se reklamacije rešavaju odmah i što je pre moguće (po prioritetu).


PAŽNJA:

- Pre montaže pažljivo pročitajte Uputstvo za montažu, Uputstvo za korišćenje i redovno održavanje uređaja, jer veliki broj reklamacija je posledica upravo neprimenjivanja navedenih uputstava.

- Novi cenovnik poništava sve prethodne cenovnike.

- U cilju uspešnije prodaje proizvoda zadržavamo pravo izmene cenovnika i bez prethodnog obaveštenja.

- Sve cene su date bez uračunatog PDV-a.