JAK-KA proizvodi

J.1.B
VENTILACIJA
J.2.A
REŠETKE I ANEMOSTATI
J.3.B
FLEKSI CREVA I PRATEĆA OPREMA
J.4.Г
FILTERI I OPREMA ZA PREČIŠĆAVANJE VAZDUHA
J.5.Г H1
FILTERI ZA PREČIŠĆAVANJE KUHINJSKOG VAZDUHA
J.6.Г H2
KUHINJSKE HAUBE
J.7.В
AUTOMATIKA
J.8.Г
REKUPERATORI TOPLOTE

JAK-KA zastupa

A.1.
VENTILACIJA
A.2.
REŠETKE I ANEMOSTATI
A.3.
FLEKSI CREVA I PRATEĆA OPREMA
A.4.
VAZDUŠNE ZAVESE