A.1 | Soler&Palau - Ventilacioni program

Kliknite da otvorite ili preuzmete
Soler&Palau proizvodi
Sistem upravljanja kvalitetom EN ISO 9001
Kliknite da otvorite ili preuzmete
THGT serija ventilatora
Potvrde o kontroli kvaliteta za ventilatore Soler&Palau 400°C/120min
(Izdato od strane Mašinskog Fakulteta u Beogradu)
Kliknite da otvorite ili preuzmete
CHGT serija ventilatora
Potvrde o kontroli kvaliteta za ventilatore Soler&Palau 300, 400°C/120min
(Izdato od strane Mašinskog Fakulteta u Beogradu)
Kliknite da otvorite ili preuzmete
CTHB serija ventilatora
Potvrde o kontroli kvaliteta za ventilatore Soler&Palau 400°C/120min
(Izdato od strane Mašinskog Fakulteta u Beogradu)
Kliknite da otvorite ili preuzmete
CTHT serija ventilatora
Potvrde o kontroli kvaliteta za ventilatore Soler&Palau 400°C/120min
(Izdato od strane Mašinskog Fakulteta u Beogradu)
Kliknite da otvorite ili preuzmete
CTVB serija ventilatora
Potvrde o kontroli kvaliteta za ventilatore Soler&Palau 400°C/120min
(Izdato od strane Mašinskog Fakulteta u Beogradu)
Kliknite da otvorite ili preuzmete
CTVT serija ventilatora
Potvrde o kontroli kvaliteta za ventilatore Soler&Palau 400°C/120min
(Izdato od strane Mašinskog Fakulteta u Beogradu)
Kliknite da otvorite ili preuzmete
CRMT serija ventilatora
Potvrde o kontroli kvaliteta za ventilatore Soler&Palau 400°C/120min
(Izdato od strane Mašinskog Fakulteta u Beogradu)
Kliknite da otvorite ili preuzmete
CHAT-N serija ventilatora
Potvrde o kontroli kvaliteta za ventilatore Soler&Palau 400°C/120min
(Izdato od strane Mašinskog Fakulteta u Beogradu)
Kliknite da otvorite ili preuzmete
CVHT serija ventilatorabr />Potvrde o kontroli kvaliteta za ventilatore Soler&Palau 400°C/120min
(Izdato od strane Mašinskog Fakulteta u Beogradu)
Kliknite da otvorite ili preuzmete
CVHN serija ventilatora
Potvrde o kontroli kvaliteta za ventilatore Soler&Palau 400°C/120min
(Izdato od strane Mašinskog Fakulteta u Beogradu)
Kliknite da otvorite ili preuzmete
BSP serija ventilatora
Potvrde o kontroli kvaliteta za ventilatore Soler&Palau 400°C/120min
(Izdato od strane Mašinskog Fakulteta u Beogradu)
Kliknite da otvorite ili preuzmete
ILHB / ILHT serija ventilatora
Potvrde o kontroli kvaliteta za ventilatore Soler&Palau 400°C/120min
(Izdato od strane Mašinskog Fakulteta u Beogradu)
Kliknite da otvorite ili preuzmete
TJHT / TJHU serija ventilatora
Potvrde o kontroli kvaliteta za ventilatore Soler&Palau 200, 300, 400°C/120min
(Izdato od strane Mašinskog Fakulteta u Beogradu)
Kliknite da otvorite ili preuzmete
Dodatna oprema F400-300-200°C/120min
Potvrde o kontroli kvaliteta za Soler&Palau dodatnu opremu 200, 300, 400°C/120min
(Izdato od strane Applus+ Laboratorije iz Barselone, Španija)

A.2 | AEROGRAMMI - Rešetke i anemostati

Kliknite da otvorite ili preuzmete
Aerogrammi proizvodi
Sistem upravljanja kvalitetom EN ISO 9001:2008
(Izdato od strane QMSCERT Solun, Grčka)
Kliknite da otvorite ili preuzmete
Aerogrammi DA serija (regulator protoka/damper)
Potvrda o kontroli kvaliteta zatvorenog regulatora protoka na curenje
(Izdato od strane VTT EXPERT SERVICES LTD, Finska)

A.3 | DEC - Felksibilna creva i oprema

Kliknite da otvorite ili preuzmete
ALUDEC AA3 serija
Potvrda o usaglašenosti za fleksi creva
Kliknite da otvorite ili preuzmete
ISODEC serija
Potvrda o usaglašenosti za izolovana fleksi creva
Kliknite da otvorite ili preuzmete
SEMIDEC serija
Potvrda o usaglašenosti za fleksi creva
Kliknite da otvorite ili preuzmete
Izjava o nezapaljivosti DEC fleksi creva
Sertifikat o nezapaljivosti: A1 (EN 13501-1:2002)

A.4 | OLEFINI - vazdušne zavese i kaloriferi sa vodenim izmenjivačem

Kliknite da otvorite ili preuzmete
Olefini proizvodi
Sistem upravljanja kvalitetom EN ISO 9001:2015
(Izdato od strane Bureau Veritas, Engleska, ispostava Grčka)
Kliknite da otvorite ili preuzmete
EMC i LVD potvrda za MINI 700 seriju OLEFINI vazdušnih zavesa sa električnim grejačima
EMC (Pravilnik o Elektromagnetskoj kompatibilnosti)
LVD (Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odredjenih granica napona)
Kliknite da otvorite ili preuzmete
EMC i LVD potvrda za MINI 800S seriju OLEFINI vazdušnih zavesa sa električnim grejačima
EMC (Pravilnik o Elektromagnetskoj kompatibilnosti)
LVD (Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odredjenih granica napona)
Kliknite da otvorite ili preuzmete
EMC i LVD potvrda za S seriju OLEFINI vazdušnih zavesa sa električnim grejačima
EMC (Pravilnik o Elektromagnetskoj kompatibilnosti)
LVD (Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odredjenih granica napona)
Kliknite da otvorite ili preuzmete
EMC i LVD potvrda za COMMERCIAL seriju hladnih OLEFINI vazdušnih zavesa
EMC (Pravilnik o Elektromagnetskoj kompatibilnosti)
LVD (Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odredjenih granica napona)
Kliknite da otvorite ili preuzmete
EMC i LVD potvrda za COMMERCIAL seriju OLEFINI vazdušnih zavesa sa električnim grejačima
EMC (Pravilnik o Elektromagnetskoj kompatibilnosti)
LVD (Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odredjenih granica napona)
Kliknite da otvorite ili preuzmete
EMC i LVD potvrda za COMMERCIAL seriju OLEFINI vazdušnih zavesa sa toplovodnim izmenjivačem
EMC (Pravilnik o Elektromagnetskoj kompatibilnosti)
LVD (Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odredjenih granica napona)
Kliknite da otvorite ili preuzmete
EMC i LVD potvrda za AP seriju OLEFINI vazdušnih zavesa sa električnim grejačima
EMC (Pravilnik o Elektromagnetskoj kompatibilnosti)
LVD (Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odredjenih granica napona)
Kliknite da otvorite ili preuzmete
EMC i LVD potvrda za X seriju hladnih OLEFINI vazdušnih zavesa
EMC (Pravilnik o Elektromagnetskoj kompatibilnosti)
LVD (Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odredjenih granica napona)
Kliknite da otvorite ili preuzmete
EMC i LVD potvrda za XEH seriju OLEFINI vazdušnih zavesa sa električnim grejačima
EMC (Pravilnik o Elektromagnetskoj kompatibilnosti)
LVD (Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odredjenih granica napona)
Kliknite da otvorite ili preuzmete
EMC i LVD potvrda za INTELLECT seriju OLEFINI vazdušnih zavesa sa električnim grejačima
EMC (Pravilnik o Elektromagnetskoj kompatibilnosti)
LVD (Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odredjenih granica napona)
Kliknite da otvorite ili preuzmete
EMC i LVD potvrda za PLASTIC seriju hladnih OLEFINI vazdušnih zavesa
EMC (Pravilnik o Elektromagnetskoj kompatibilnosti)
LVD (Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odredjenih granica napona)
Kliknite da otvorite ili preuzmete
EMC i LVD potvrda za PLASTIC seriju OLEFINI vazdušnih zavesa sa električnim grejačima
EMC (Pravilnik o Elektromagnetskoj kompatibilnosti)
LVD (Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odredjenih granica napona)
Kliknite da otvorite ili preuzmete
EMC i LVD potvrda za C seriju hladnih OLEFINI vazdušnih zavesa
EMC (Pravilnik o Elektromagnetskoj kompatibilnosti)
LVD (Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odredjenih granica napona)
Kliknite da otvorite ili preuzmete
EMC i LVD potvrda za C seriju OLEFINI vazdušnih zavesa sa električnim grejačima
EMC (Pravilnik o Elektromagnetskoj kompatibilnosti)
LVD (Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odredjenih granica napona)
Kliknite da otvorite ili preuzmete
EMC i LVD potvrda za ANEMOESSA seriju hladnih OLEFINI vazdušnih zavesa
EMC (Pravilnik o Elektromagnetskoj kompatibilnosti)
LVD (Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odredjenih granica napona)
Kliknite da otvorite ili preuzmete
EMC i LVD potvrda za ANEMOESSA seriju OLEFINI vazdušnih zavesa sa električnim grejačima
EMC (Pravilnik o Elektromagnetskoj kompatibilnosti)
LVD (Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odredjenih granica napona)
Kliknite da otvorite ili preuzmete
EMC i LVD potvrda za GENERAL seriju hladnih OLEFINI vazdušnih zavesa
EMC (Pravilnik o Elektromagnetskoj kompatibilnosti)
LVD (Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odredjenih granica napona)
Kliknite da otvorite ili preuzmete
EMC i LVD potvrda za GENERAL seriju OLEFINI vazdušnih zavesa sa električnim grejačima
EMC (Pravilnik o Elektromagnetskoj kompatibilnosti)
LVD (Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odredjenih granica napona)
Kliknite da otvorite ili preuzmete
EMC i LVD potvrda za GENERAL seriju OLEFINI hladnovodnih vazdušnih zavesa
EMC (Pravilnik o Elektromagnetskoj kompatibilnosti)
LVD (Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odredjenih granica napona)
Kliknite da otvorite ili preuzmete
EMC i LVD potvrda za GENERAL seriju OLEFINI vazdušnih zavesa sa toplovodnim izmenjivačem
EMC (Pravilnik o Elektromagnetskoj kompatibilnosti)
LVD (Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odredjenih granica napona)
Kliknite da otvorite ili preuzmete
EMC i LVD potvrda za RECESSED seriju hladnih OLEFINI vazdušnih zavesa
EMC (Pravilnik o Elektromagnetskoj kompatibilnosti)
LVD (Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odredjenih granica napona)
Kliknite da otvorite ili preuzmete
EMC i LVD potvrda za RECESSED seriju OLEFINI vazdušnih zavesa sa električnim grejačima
EMC (Pravilnik o Elektromagnetskoj kompatibilnosti)
LVD (Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odredjenih granica napona)
Kliknite da otvorite ili preuzmete
EMC i LVD potvrda za RECESSED seriju OLEFINI vazdušnih zavesa sa toplovodnim izmenjivačem
EMC (Pravilnik o Elektromagnetskoj kompatibilnosti)
LVD (Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odredjenih granica napona)
Kliknite da otvorite ili preuzmete
EMC i LVD potvrda za INDUSTRIAL seriju hladnih OLEFINI vazdušnih zavesa
EMC (Pravilnik o Elektromagnetskoj kompatibilnosti)
LVD (Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odredjenih granica napona)
Kliknite da otvorite ili preuzmete
EMC i LVD potvrda za INDUSTRIAL seriju OLEFINI vazdušnih zavesa sa električnim grejačima
EMC (Pravilnik o Elektromagnetskoj kompatibilnosti)
LVD (Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odredjenih granica napona)
Kliknite da otvorite ili preuzmete
EMC i LVD potvrda za INDUSTRIAL seriju OLEFINI vazdušnih zavesa sa toplovodnim izmenjivačem
EMC (Pravilnik o Elektromagnetskoj kompatibilnosti)
LVD (Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odredjenih granica napona)
Kliknite da otvorite ili preuzmete
EMC i LVD potvrda za HEAVY INDUSTRIAL seriju OLEFINI vazdušnih zavesa sa toplovodnim izmenjivačem
EMC (Pravilnik o Elektromagnetskoj kompatibilnosti)
LVD (Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odredjenih granica napona)
Kliknite da otvorite ili preuzmete
EMC i LVD potvrda za FH seriju OLEFINI kalolifera sa toplovodnim izmenjivačem
EMC (Pravilnik o Elektromagnetskoj kompatibilnosti)
LVD (Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odredjenih granica napona)

J.1.B | JAK-KA - Ventilacioni program

Kliknite da otvorite ili preuzmete
LVD
Potvrda o usaglašenosti za JAKKA JILK ventilatore
(Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odredjenih granica napona)

J.2 | JAK-KA - Rešetke, anemostati i aeroventili

Kliknite da otvorite ili preuzmete
Izjava za JAKKA rešetke, anemostate i aeroventile
Non EC statement

J.5.Г | JAK-KA - Filteri za prečišćavanje kuhinjskog vazduha (HORECA 1)

Kliknite da otvorite ili preuzmete
EMC i LVD
Potvrda o usaglašenosti za PurifiedAir ESP elektrostatičke filtere
Kliknite da otvorite ili preuzmete
EMC i LVD
Potvrda o usaglašenosti za PurifiedAir ESP elektrostatičke filtere 2022
Kliknite da otvorite ili preuzmete
EMC i LVD
Potvrda o usaglašenosti za PurifiedAir UVC i UVO

J.7.B | JAK-KA - Automatika

Kliknite da otvorite ili preuzmete
LVD
Potvrda o usaglašenosti za JAKKA REM-2.5U i REM-2.5N naponski kontroleri
(Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odredjenih granica napona)
Kliknite da otvorite ili preuzmete
LVD
Potvrda o usaglašenosti za JAKKA REM-5 i REM-10 naponski kontroleri
(Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odredjenih granica napona)
Kliknite da otvorite ili preuzmete
LVD
Potvrda o usaglašenosti za JAKKA DP-2 i TP-3 prekidači
(Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odredjenih granica napona)
Kliknite da otvorite ili preuzmete
LVD
Potvrda o usaglašenosti za JAKKA Sinus N frekventni regulator
(Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odredjenih granica napona)
Kliknite da otvorite ili preuzmete
LVD
Potvrda o usaglašenosti za JAKKA Sinus M frekventni regulator
(Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odredjenih granica napona)
Kliknite da otvorite ili preuzmete
LVD
Potvrda o usaglašenosti za JAKKA Sinus H frekventni regulator
(Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odredjenih granica napona)
Kliknite da otvorite ili preuzmete
LVD
Potvrda o usaglašenosti za JAKKA Sinus B & BPlus frekventni regulator
(Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odredjenih granica napona)

J.8.Г | JAK-KA - Rekuperatori toplote

Kliknite da otvorite ili preuzmete
MD
Potvrda o usaglašenosti za JAKKA JRH 70 rekuperator
(Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odredjenih granica napona)
Kliknite da otvorite ili preuzmete
LVD
Potvrda o usaglašenosti za JAKKA JRH 72N rekuperator
(Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odredjenih granica napona)
Kliknite da otvorite ili preuzmete
LVD
Potvrda o usaglašenosti za JAKKA JRH 73 rekuperator
(Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odredjenih granica napona)
Kliknite da otvorite ili preuzmete
LVD
Potvrda o usaglašenosti za JAKKA JRHB 73 rekuperator
(Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odredjenih granica napona)
Kliknite da otvorite ili preuzmete
LVD
Potvrda o usaglašenosti za JAKKA JRH(V)B(B+)54 rekuperator
(Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odredjenih granica napona)

J.10 | JAK-KA - Predizolovani paneli i prateća oprema

Kliknite da otvorite ili preuzmete
Izveštaj o ispitivanju za JAKKA predizolovane panele
Sertifikat o nezapaljivosti: B1 (SRPS U.J1.055:1992)
Kliknite da otvorite ili preuzmete
Potvrda o usaglašenosti za JAKKA predizolovane panele

J.11.Г | JAK-KA - Vazdušni kanali i prateća oprema

Kliknite da otvorite ili preuzmete
Potvrda o usaglašenosti za JAKKA ugaonike JU 21Zn i JU30Zn
(Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odredjenih granica napona)
Kliknite da otvorite ili preuzmete
Potvrda o usaglašenosti za JAKKA stegice JS3.0Zn
(Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odredjenih granica napona)