PROFIL 20

(idi na PROFIL 30)

 
Model
Težina
(Kg/m)
Tehnički
crtež
Cena
(€/m)
Profil DW 20 0,6
0,43
Profil DW 20 0,7
0,55
Profil DW 20 0,8
sa silikonom
0,55
Profil DW 20 Al
0,21
• Profil za pravljenje prirubnica za kanale. Mogu biti urađeni sa silikonom radi postizanja veće zaptivenosti kanala
Profil DW 20 INOX SS 304
0,46
Profil DW 20 INOX SS 316
0,46

Prateći elementi uz profil 20


Model
Težina
(Kg/kom)
Tehnički
crtež
Cena
/100 kom
Ugao H21
0,04
Ugao H21 Al
0,01
Ugao H21 INOX SS304
0,04
• Standardni ugaonik za
profil 20
Ugao H21 INOX SS316
0,04
Ugao H21 L
Duži ugaonik za čvršće prirubnice sistema 20
0,05
Ugao H21 QL
Ugao sa ozubljenjem. Uz ovaj ugao nema potrebe da se ugao naknadno pričvršćuje
0,04
Spojnica S21
Spojnica za povezivanje sekcija kanala. Pogodna za modele DW20 i DW30
0,03
Spojnica S21 INOX SS336
Spojnica za povezivanje sekcija kanala. Pogodna za modele DW20 i DW30
0,25
Stegica sa šrafom
G20/40
Stegica sa M08 zavrtnjem. Koristi se za profile DW 20-DW 40
0,05
Stegica sa šrafom
G20/40 INOX SS316
Stegica sa M08 zavrtnjem. Koristi se za profile DW 20-DW 40
0,05
Spojnica DW
Spojnica za povezivanje sekcija kanala. Koristi se uz profile DW20 i DW30
0,05

PROFIL 30

(idi na PROFIL 20)

 
Model
Težina
(Kg/m)
Tehnički
crtež
Cena
(€/m)
Profil DW 30 0,7
0,63
Profil DW 30 0,8
0,67
Profil DW 30 0,8
sa silikonom
0,67
Profil DW 30 1,0
0,88
Profil za pravljenje prirubnica za kanale. Mogu biti urađeni sa silikonom radi postizanja veće zaptivenosti kanala
Profil DW 30 1,0
sa silikonom
0,88
Profil DW 30AI
0,27
Profil DW 30 INOX SS 304
0,69
Profil DW 30 INOX SS 316
0,69

Prateći elementi uz profil 30

Model
Težina
(Kg/kom)
Tehnički
crtež
Cena
(€/100kom)
Ugao H30
0,09
Ugao H30 M08
0,09
Ugao H30 Al
0,03
• Standardni ugaonik za
profil 30
Ugao H30 INOX SS 304
0,09
Ugao H30 INOX SS316
0,09
Spojnica S14
Spojnica za povezivanje sekcija kanala; pogodna za profil DW 30
0,43
Ugao H30 QL
Ugao sa ozubljenjem. Uz ovaj ugao nema potrebe da se ugao naknadno pričvršćuje
0,09
Spojnica S21
Spojnica za povezivanje sekcija kanala. Pogodna za modele DW20 i DW30
0,03
Spojnica S21 INOX SS336
Spojnica za povezivanje sekcija kanala. Pogodna za modele DW20 i DW30
0,25
Stegica sa šrafom
G20/40
Stegica sa M08 zavrtnjem. Koristi se za profile DW 20-DW 40
0,05
Stegica sa šrafom
G20/40 INOX SS316
Stegica sa M08 zavrtnjem. Koristi se za profile DW 20-DW 40
0,05
Spojnica DW
Spojnica za povezivanje sekcija kanala. Koristi se uz profile DW20 i DW30
0,05