UKLANJANJE MASNOĆE IZ KUHINJSKIH PARA

ESP  elektrostatički filter   (aktivna filtracija)

» ESP elektrostatički filter je uređaj za aktivno uklanjanje masnoće i dima iz kuhinjskih para koje potiču iz svih tipova kuhinja. Uređaj se ugrađuje na kanal, i kroz njega protiču kuhinjske pare. Glavna komponenta u uređaju pomoću koje se vrši uklanjanje masnoće predstavlja kolektor sa jonizatorom kroz koji prolazi negativni napon jonizacije.
» ESP uređaji treba da se nalazi prvi po toku kuhinjskih para, kako bi žičani filteri prvo eliminisali krupnije čestice, a zatim bi one sitnije, sa efikasnošću do 98%, bile pokupljene od strane kolektora. Prilikom ugradnje treba voditi računa o udaljenosti uređaja od izvora toplote, radnim uslovima, kao i na razvod kanala. Kanali treba da imaju što manje krivina i promena prečnika, da bi efikasnost uređaja bila maksimalna.
» ESP uređaje je neophodno redovno održavati. Uređaj poseduje tacnu za sakupljanje izdvojene masnoće iz kuhinjskih para koja mora redovno da se prazni i čisti da ne bi prelila. Takođe, uređaj poseduje kolektore koji kada se zasite prestaju da izdvajaju masnoću iz kuhinjskih para, a tu su i mrežasti pred i post filteri koji kada se zapuše onemogućavaju protok kuhinjskih para. Pojava dima je prvi znak da je uređaj potrebno odmah očistiti.
» Isti modeli ESP uređaja mogu da se nižu na red i/ili postavljaju paralelno u jednom ventilacionom sistemu kako bi se dodatno povećao ukupan kapacitet. Za uklanjanje neprijatnih mirisa treba koristiti neke od uređaja za aktivno filtriranje, tipa UV-C, UV-O ili O.N. 100, ili patrone sa aktivnim ugljem kao pasivni vid fitracije koji je u poređenju sa aktivnim vidom filtracije jeftiniji, manje efikasan i proizvodi veći pad pritiska.

Glavne odlike uređaja su:
- Efikasnost do 98% u uklanjanju ulja, masnoće i dima
- Modularan dizajn
- Robusna i kompaktna konstrukcija
- Može da se ugradi van i unutar objekta
- Jednostavno i ekonomično održavanje
- Opciono, upravljanje radom preko BMS-a

ESP-1500EI

ESP-3000EI

ESP-4500EI

ESP-6000EI

Osnovni model
ESP-1500EI
ESP-3000EI
ESP-4500EI
ESP-6000EI
NAPON
220-240V 50Hz
SNAGA
20 W
30 W
40 W
50 W
KAPACITET
0,7 m3/s
1,4 m3/s
2,1 m3/s
2,8 m3/s
TEŽINA
55 kg
60 kg
85 kg
93 kg
118 kg
130 kg
153 kg
170 kg
KUĆIŠTE
Čelik obojen epoxy bojom
DIMENZIJE
D: 640 mm
V: 630 mm
Š: 450 mm
D: 640 mm
V: 630 mm
Š: 900 mm
D: 640 mm
V: 630 mm
Š: 1350 mm
D: 640 mm
V: 630 mm
Š: 1800 mm
RADNI USLOVI
Radna temperatura -10/60°C i Relativna vlažnost: <75%
CENA FILTERA
2.490,00
3.518,00
4.515,00
5.670,00
DOKUMENTACIJA
 ESP:         Katalog: [SRB]   [ENG] | Uputstvo: [SRB]  [ENG]

O.N. 100  neutralizator mirisa   (aktivna filtracija)

» O.N. 100 je uređaj koji služi za aktivno otklanjanje neprijatnih mirisa iz kuhinjskih para koje potiču iz svih tipova kuhinja, i isti se nalazi van toka struje kuhinjskih para što umanjuje, ali ne i oslobađa od potrebe da se uređaj redovno održava.
» O.N. 100 proizvodi negativno jonizovano isparenje tečnosti ELIMODOR, koje se ispušta u kanal putem plastičnog creva koje spaja uređaj i kanal koji mora da bude od metala i da bude uzemljen na uređaj, jer se na taj način aktivira hemijska reakcija u kojoj će doći do neutralizacije neprijatnih kuhinjskih mirisa. Sistem mora da se redovno dopunjuje ELIMINODOR tečnošću, čija potrošnja zavisi od podešene potrošnje na uređaju, odnosno u zavisnosti od količine kuhinjskih para.
» Kada se u sistemu koristi O.N. 100 kao uređaj za uklanjanje neprijatnih kuhinjskih mirisa, nije neophodno da se koriste drugi dodatni uređaji za ovu svrhu, osim u slučaju kada je potreban veći kapacitet.

Glavne odlike uređaja su:
- Trenutno umanjenje neprijatnih kuhinjskih mirisa
- Efikasnost do 90% (ako se koristi sa ESP uređajima)
- Vizuelna uočljivost isparenja neutrališućeg agensa
- Potpuno podesiv
- Ne stvara dodatni otpor protoku vazduha
- Može da se ugradi van i unutar objekta
- Može da se ugrađi na postojeći sistem
- Jednostavno i ekonomično održavanje
- Opciono, upravljanje radom preko BMS-a

O.N. 100
ELIMINODOR
TEČNOST ZA O.N. 100
NAPON
220-240V 50Hz
-
SNAGA
40 W
-
KAPACITET
4,16 m3/s
-
TEŽINA
12,25 kg
1 kg
KUĆIŠTE
Čelik obojen epoxy bojom
-
DIMENZIJE
D: 400 mm
V: 500 mm
Š: 200 mm
-
DOKUMENTACIJA
Katalog: [SRB]   [ENG] | Uputstvo: [ENG]
CENA
3.360,00
48,00

UV-C  neutralizator mirisa   (aktivna filtracija)

» UV-C (kratkotalasno ultraljubičasto zračenje) tehnologija je vid aktivnog otklanjanja kuhinjskih mirisa i temelji se na sinergiji, koja se javlja pri kombinovanju ozona i ultra-ljubičaste svetlosti. Ozon kombinovan sa slobodnim radikalima hidroksila, oba vrlo reaktantna oksidansa, deluju tako što vrše oksidaciju neprijatnih mirisa i masnoće, i time trajno menjaju strukturu molekula ovih jedinjenja.
» Uređaji iz UV-C serije moraju da se nalaze na toku kuhinjskih para posle elektrostatičkog filtera, i zbog toga je neophodno da se uređaj redovno održava, a u zavisnosti od potrebne količine ozona, odnosno od količine kuhinjskih para, vrši se izbor modela i broja lmapi, uz napomenu da se u svakom uređaju nalaze 1-3 baze, gde svaka nosi po 8 lampi, u zavisnosti od modela.
» Uređaji iz UV-C serije mogu da se nižu na red i/ili paralelno u jednom ventilacionom sistemu kako bi se dodatno povećao ukupan kapacitet, uz napomenu da kada se koristi UV-C sistem nije neophodno koristiti druge dodatne, bilo aktivne ili pasivne, metode eliminacije kuhinjskih mirisa.

Glavne odlike uređaja su:
- Visoko efikasna UV tehnologija
- Efikasnost do 90% (ako se koristi sa ESP uređajima)
- Modularan dizajn
- Robusna i kompaktna konstrukcija
- Može da se ugradi van i unutar objekta
- Jednostavno i ekonomično održavanje
- Opciono, samodijagnostički sistem
- Opciono, upravljanje radom preko BMS-a

UV-C 1500
sa 8 lampi
UV-C 3000
sa 8 lampi
UV-C 3000
sa 16 lampi
UV-C 4500
sa 16 lampi
UV-C 4500
sa 24 lampe
NAPON
220-240V 50Hz
SNAGA
560 W
560 W
1.120 W
1.120 W
1.680 W
KAPACITET
0,7 m3/s
1,4 m3/s
1,4 m3/s
2,1 m3/s
2,1 m3/s
TEŽINA
43 kg
62 kg
66 kg
85 kg
89 kg
KUĆIŠTE
Čelik obojen epoxy bojom
DIMENZIJE
D: 640 mm
V: 630 mm
Š: 450 mm
D: 640 mm
V: 630 mm
Š: 900 mm
D: 640 mm
V: 630 mm
Š: 900 mm
D: 640 mm
V: 630 mm
Š: 1350 mm
D: 640 mm
V: 630 mm
Š: 1350 mm
DOKUMENTACIJA
Katalog: [SRB]   [ENG] | Uputstvo: [ENG]
CENA
4.053,00
4.200,00
5.762,00
6.397,00
7.959,00
UV-C 6000
sa 24 lampe
UV-C 6000
sa 32 lampe
NAPON
220-240V 50Hz
SNAGA
1.160 W
2.240 W
KAPACITET
2,8 m3/s
TEŽINA
112 kg
KUĆIŠTE
Čelik obojen epoxy bojom
DIMENZIJE
D: 640 mm
V: 630 mm
Š: 1800 mm
DOKUMENTACIJA
Katalog: [SRB]   [ENG] | Uputstvo: [ENG]
CENA
10.206,00
11.949,00

UV-O  neutralizator mirisa   (aktivna filtracija)

» UV-O je uređaj za aktivno otklanjanje neprijatnih mirisa iz kuhinjskih para koje potiču iz svih tipova kuhinja, a princip rada se zasniva na kombinovanju ozona i ultra-ljubičaste svetlosti (UV tehnologija - kratkotalasno ultraljubičasto zračenje). Ozon kombinovan sa slobodnim radikalima hidroksila, oba vrlo reaktivna oksidansa, deluju tako što vrše oksidaciju neprijatnih mirisa i masnoće, i time trajno menjaju strukturu molekula ovih jedinjenja.
» Kod uređaja iz UV-O serije, za razliku od uređaja iz UV-C serije, lampe i sam uređaj se nalaze van toka strujanja kuhinjskih para, i sa kanalom su povezani fleksibilnim crevom, što umanjuje, ali ne i oslobađa od potrebe da se uređaj redovno održava.
» Bitne prednosti UV-O sistema nad UV-C sistemom su mogućnost ugradnje na postojeću instalaciju uz minimalnu prepravku, i da ima sopstveni dotok spoljnog svežeg filtriranog vazduha u kanal, skoro bez dodatnog pada pritiska, koji omogućava bolju ujednačenost molekula ozona i slobodnih radikala hidroksila po kompletnoj zapremini kanala, nego što bi to bio slučaj kod zasićenih kuhinjskih para.
» Uređajima iz UV-O serije može da se poveća kapacitet dodavanjem uređaja iz ove serije na red na isti kanal, i za razliku od uređaja iz UV-C serije, svi dostupni modeli mogu da se međusobno kombinuju po potrebi.

Glavne odlike uređaja su:
- Efikasnost do 90% (ako se koristi sa ESP uređajima)
- Skoro da nema dodatni pad pritiska u instalaciji
- Robusna i kompaktna konstrukcija
- Može da se ugrađi na postojeći sistem
- Može da se ugradi van i unutar objekta
- Servisna vrata za lak pristup UV lampama
- Jednostavno, ekonomično i minimalno održavanje
- Opciono, samodijagnostički sistem
- Opciono, upravljanje radom preko BMS-a

UV-0 500
UV-0 1000

UV-O 500
sa 2 lampe
UV-O 1000
sa 10 lampi
NAPON
220-240V 50Hz
SNAGA
140 W
700 W
KAPACITET
1,0 m3/s
2,0 m3/s
TEŽINA
10,5 kg
50 kg
KUĆIŠTE
Čelik obojen epoxy bojom
DIMENZIJE
D: 605 mm
V: 300 mm
Š: 200 mm
D: 1568 mm
V: 350 mm
Š: 363 mm
DOKUMENTACIJA
Katalog: [SRB]  [ENG] | Uputstvo: [ENG]
CENA
2.520,00
4.445,00