• Originalni rezervni delovi, dugogodišnje iskustvo i sertifikati proizvođača o obučenosti naše ekipe za pružanje servisnih usluga Vam garantuju da ćete najbolje i najbrže rešiti svoj problem kod nas, bez obzira da li je uređaj u garanciji ili je van garantnog roka.


SRBIJA

Darko
ŽIVKOVIĆ

magacioner
rukovodilac
+381 62 273 162
magacin@jakkagroup.com

Goran
MITROVIĆ

magacioner
 
+381 62 273 019
magacin@jakkagroup.com

Dejan
ĐUROVIĆ

serviser
rukovodilac
+381 62 273 031
servis@jakkagroup.com

Borivoje
MARKOVIĆ

serviser za pasivnu i aktivnu filtraciju+381 62 273 032
servis@jakkagroup.com