Rešetke

T1P serija

Zidna rešetka za ubaciv. ili izvlač.

T2P serija

Zidna rešetka za ubaciv. ili izvlač.

TEP serija

Zidna rešetka za izvlačenje
 • 1 red nepokretnih lamela, pod uglom od 45°
 • Kat. deo 1, 2, 3
 • Cenovnik

S i SL serija

Linijska slot rešetka
 • pokretne lamele, ubacivanje ili izvlačenje vazduha
 • Kat. deo 1, 2
 • Cenovnik

E12 serija

Linearna rešetka
 • 1 red nepokretnih lamela, lamele na 12mm i uglom na 0° i 15°
 • Kat. deo 1, 2, 3
 • Cenovnik

E17 serija

Linearna rešetka
 • 1 red nepokretnih lamela, lamele na 17mm i uglom na 0° i 15°
 • Kat. deo 1, 2
 • Cenovnik

BT serija

Podna rešetka
 • 1 red nepokretnih lamela, za ubacivanje ili izvlačenje
 • Kat. deo 1, 2
 • Cenovnik

EX

Prestrujna rešetka za vrata
 • sa "/\" lamelama za cirkulisanje vazduha između prostorija, sa ramom sa obe strane
 • Katalog
 • Cenovnik

BN serija

Zidna protivkišna rešetka
 • Sa žičana mreža, za ubacivanje ili izbacivanje vazduha
 • Katalog
 • Cenovnik

B serija

Samopadajuća rešetka
 • 1 red povezanih, pokretnih lamela za izbacivanje vazduha pod pritiskom
 • Katalog
 • Cenovnik

P serija

Anemostati

Difuzori i anemostati

O serija
(O1/2/3/4)

Plafonski anemostat

OK serija
(OK1/2/3/4)

Plafonski anemostat
<
 • nepokretne lamele u 1, 2, 3 ili 4 pravca strujanja
 • Kat. deo 1, 2, 3
 • Cenovnik

YB serija

Plafonski anemostat
 • za kvadratne kanale, sa nepokretnim lamelama u 1 ili 2 pravca strujanja
 • Katalog
 • Cenovnik

GR serija

Plafonski anemostati
 • kružnog i četvrtastog oblika
 • Kat. deo1, 2, 3
 • Cenovnik

MLD

Kružni vrtložni anemostat
 • kružnog oblika od eloksiranog aluminijuma sa nepokretnim lamelama
 • Katalog
 • Cenovnik

RF

Plafonski anemostat
 • kružnog oblika farbanog u RAL boje sa nepokretnim lamelama
 • Katalog
 • Cenovnik

CF

Plafonski anemostat
 • kružnog oblika od eloksiranog aluminijuma sa nepokretnim lamelama
 • Katalog
 • Cenovnik

Regulatori protoka (damperi)

D

Regulator protoka
 • ručno i elektromotorno podesiv sa više lamela za pravougaone kanale
 • Katalog
 • Cenovnik

DA

Regulator protoka
 • ručno i elektromotorno podesiv sa više lamela za pravougaone kanale
 • Katalog
 • Cenovnik

DAF

Regulator protoka
za kružne kanale

BD

Samopadajuća rešetka sa regulatorom protoka
 • 1 red povezanih, pokretnih lamela za izvlačenje vazduha pod pritiskom sa regulatorom protoka
 • Katalog
 • Cenovnik

Ostali proizvodi

AMB serija

Mlaznice
 • pokretna glava, kružni prikljčak, za ravne površine
 • Kat. deo1, 2
 • Cenovnik

SRR serija

Valjkasti difuzor

THES A/B

Revizioni otvor
 • pokretna glava, kružni prikljčak, za ravne površine
 • Katalog
 • Cenovnik

Filteri

Filteri vazduha
 • predfilteri i filteri vazduha
 • Katalog
 • Cenovnik