DEC HVAC - fleksibilna creva i prateća oprema

Aludec

Neizolovano aluminijumsko savitljivo crevo
 • TEH. DOKUMENTACIJA
  >> Kat: 1 | 2 | 3 | 4 | 5
  >> Uputstvo
  >> Tehnički crteži

Semidec

Neizolovano polukruto (člankasto) crevo
 • TEH. DOKUMENTACIJA
  >> Katalog
  >> Uputstvo
  >> Tehnički crteži

Isodec

Termo-izolovano aluminijumsko savitljivo crevo
 • TEH. DOKUMENTACIJA
  >> Katalozi: 1 | 2 | 3 | 4
  >> Uputstvo
  >> Tehnički crteži

Sonodec

Termo i zvučno aluminijumski izolovano savitljivo crevo
 • TEH. DOKUMENTACIJA
  >> Katalozi: 1 | 2 | 3
  >> Uputstvo
  >> Tehnički crteži

Aluminijumska
samol. traka

Traka za zaptivanje klimatizacionih vodova
 • TEH. DOKUMENTACIJA
  >> Katalog
  >> Uputstvo
  >> Tehnički crteži

Duct
samol. traka

Traka za zaptivanje ventilacionih vodova
 • TEH. DOKUMENTACIJA
  >> Katalog
  >> Uputstvo
  >> Tehnički crteži

Sunđerasta
samol. traka

Traka visoke otpornosti za zaptivanje
 • TEH. DOKUMENTACIJA
  >> Katalog
  >> Uputstvo
  >> Tehnički crteži

PVC
samol. traka

Traka za zaptivanje ventilacionih vodova
 • TEH. DOKUMENTACIJA
  >> Katalog
  >> Uputstvo
  >> Tehnički crteži

Antivibraciona
poliuret. traka

Traka sa elastičnim elementom za spajanje kanala bez prenošenja vibracija
 • TEH. DOKUMENTACIJA
  >> Katalog
  >> Uputstvo
  >> Tehnički crteži

Metalna
stezna traka

Traka za ravnomerno pritezanje kružnih kanala po obodu spoju, potrebni su stezači
 • TEH. DOKUMENTACIJA
  >> Katalog
  >> Uputstvo
  >> Tehnički crteži

Stezači

Stezači za pritezanje stezne trake
 • TEH. DOKUMENTACIJA
  >> Katalog
  >> Uputstvo
  >> Tehnički crteži

Samolepljivi ekserčići

Samolepljivi ekserčići za pričvršćivanje izolacije
 • TEH. DOKUMENTACIJA
  >> Katalog
  >> Uputstvo
  >> Tehnički crteži

Plafonski vrtložni difuzori

Plafonski vrtložni difuzor sa podesivim lamelama
 • TEH. DOKUMENTACIJA
  >> Katalog
  >> Uputstvo
  >> Tehnički crteži

Metalni aeroventili

Aeroventili za ubacivanje i izvlačenje vazduha
 • TEH. DOKUMENTACIJA
  >> Katalozi: 1 | 2 | 3
  >> Uputstvo
  >> Tehnički crteži

Plastični aeroventili

Aeroventili za ubacivanje i izvlačenje vazduha
 • TEH. DOKUMENTACIJA
  >> Katalozi: 1 |2 |3 |4
  >> Uputstvo
  >> Tehnički crteži