Grupe proizvoda

Regulisanje
brzine

Monofazni reostati i
2V i 3V prekidači

Termostati

Termostati za kontrolu:
1x 3V ventilatora i/ili
1x el.motornog ventila

Frekventni
regulatori

Monofazni ulaz SINUS B (zamena za SINUS N)
Trofazni ulaz SINUS M

Elektromotorni
pokretači

Belimo analogni (24V) i on/off (24 i 220V) elektromotorni pokretači