Rekuperatori toplote

Rekuperatori toplote firme S&P su uređaji koji se koriste u ventilacionim sistemima za izmenjivanje vazduha u željenim prostorima uz mogućnost rekuperacije toplote, odnosno prenošenja dela toplote sa vazduha koji se izvlači iz prostorije na svež vazduh koji se ubacuje u prostoriju preko izmenjivača i na taj način se ostvaruje ušteda u električnoj energiji koja bi bila potrebna za zagrevanje ili hlađenje svežeg vazduha. Time posredno čuvamo i životnu sredinu što je imperativ u savremenim tehničkim rešenjima.
Rekuperatori toplote najčešće se koriste za grejane ili klimatizovane prostore, s tim da mogu da se koriste i u uslovima opšte ventilacije. Svoju primenu su najčešće pronašli u stambenim prostorima, prodavnicama najrazličitijih namena, hotelima, muzejima i za komercijalnu upotrebu uopšte. Rekuperatori toplote proizvođača S&P omogućuju iskorišćenje otpadne toplote i do 94%, što ih svrstava u sam vrh u ovoj branši.
Rekuperatori toplote se sastoje od termo i zvučno izolovanih kućišta, izmenjivača toplote - sa unakrsnim strujanjem vazduha (Cross-flow), suprotnosmernim strujanjem vazduha (Counter-flof) i rotacionim izmenjivačem (Wheel), ventilatora za prinudno strujanje vazduha, filtera, po želji by-pass-a i naravno odgovarajuće kontrole za sve komponente u sistemu sa raznim nivoima upozorenja i podešavanja.

Izmenjivači sa unakrsnim strujanjem vazduha

CADB/T-N:

Katalog

 

Uputstvo

ENERGY BOX:

Katalog

 

Uputstvo

SLIM:

Katalog

 

Uputstvo

Izmenjivači sa suprotnosmernim strujanjem vazduha

CADB/T-HE BASIC:

Katalog

 

Uputstvo

CADB/T-HE PRO-REG:

Katalog

 

Uputstvo

CADB/T-HE ECOWATT:

Katalog

 

Uputstvo

ENERGY BOX HE:

Katalog

 

Uputstvo

CADS-HE:

Katalog

 

Uputstvo

CAD-HE EC:

Katalog

 

Uputstvo

CADS-FLEXEO:

Katalog

 

Uputstvo

CAD-COMPACT:

Katalog

 

Uputstvo

FLEXEO-3V:

Katalog

 

Uputstvo

NEMBUS:

Katalog

 

Nema uputstvo

ALTAIR:

Katalog

 

ORKA:

Katalog

 

DOMEO:

Katalog

 

Uputstvo

IDEO2:

Katalog

 

Uputstvo

Rekuperatori sa specifičnom kontrukcijom

ECOROOM:

Katalog

 

Uputstvo

PULSE:

Katalog

 

Uputstvo

RESPIRO:

Katalog

 

Uputstvo

SABIK:

Katalog

 

Nema uputstvo

RHE:

Katalog

 

Uputstvo

Kaloriferi

Kaloriferi firme S&P za izvor toplog vazduha koji izduvavaju koriste sapstvene električne grejače ili topao vazduh koji oslobađa sam kamin preko metalnih stranica kojima je obloženo ložište, ne i topao dim.

Električni kaloriferi

EP-N:

Katalog

 

Uputstvo

EC-N:

Katalog

 

Uputstvo

CB-N:

Katalog

 

Uputstvo

Kaminski kaloriferi

CHEMINAIR:

Katalog

 

Uputstvo

FIRE FAN:

Katalog

 

Uputstvo

Kanalski grejači

Kanalski grejači firme S&P se prave u dve izvedbe: električni i toplovodni. U svojoj ponudi S&P nudi električne grejače za pravougaone i kružne kanale, dok se toplovodni prave samo za pravougaone kanale. Dimenzije grejača su usklađene sa dimenzijama S&P kanalskih ventilatora koji su trenutno u ponudi. Za ove grejače postoji i dodatna oprema, kao i automatika za njihovu efikasniju kontrolu.

Električni kanalski grejači

Za kružni kanale

MBE:

Katalog

 

Uputstvo

MBE-R:

Katalog

 

Uputstvo

Za pravougaone kanale

IBE:

Katalog

 

Uputstvo

Toplovodni kanalski grejači

Za pravougaone kanale

IBW:

Katalog

 

Uputstvo

MBW:

Katalog

 

Nema uputstvo

Prečišćivači vazduha

S&P u svojoj ponudi poseduje više različitih tipova visoko efikasnih uređaja za prečišćavanje vazduha u horizontalnim i/ili vertikalnim, prenosivim i kanalskim izvedbama, izrađeni po svim važećim svetskim standardima.

Prenosivi modeli

AIRPUR-2N:

Katalog

 

Uputstvo

AIRPUR 360º:

Katalog

 

Uputstvo

PAP 420-350:

Katalog

 

Uputstvo

PAP 850-650:

Katalog

 

Uputstvo

Kanalski modeli

UP PRO-REG:

Katalog

 

Uputstvo